Onze diensten

Ontwerptekeningen & bestekken

Digitaal inwinnen van gegevens en/of data

Verwerken digitale meetgegevens

Aanbestedingen & Tenderfases

Gerotech adviseert en coördineert

Detachering

Gerotech ondersteunt

Ontwerptekeningen & bestekken

Gerotech maakt voorlopige ontwerp-, definitieve ontwerp- en uitvoeringsontwerptekeningen ten behoeve van de ondergrondse infra. Dit kan op basis van verkregen input van de aannemer zoals een bestek, een kladontwerp of opnamegegevens. Mocht de input ontbreken, dan verzamelt Gerotech voor u de informatie aan de hand van deskstudie en/of buitenopnames.

Digitaal inwinnen van gegevens en/of data

De gegevens en/of data meten wij conform de vigerende voorschriften voor u in. Ook voor het opstellen van een maatvoeringsplan aan de hand van een definitief ontwerp kunt u bij Gerotech terecht.

Verwerken digitale meetgegevens

Gerotech verwerkt voor u digitale meetgegevens tot as-built documentatie. Deze worden aan u, afhankelijk van de voorschriften, in concept- of definitieve versie geleverd.

Aanbestedingen & Tenderfases

Met de expertise en ervaring die Gerotech heeft, bieden wij ondersteuning bij aanbestedingen en tenderfases van nieuwe projecten. Hieronder valt onder andere het opstellen van schetsontwerpen, kabel-tellijsten en kostenoverzichten. Gerotech geeft u inzicht in waar u rekening mee dient te houden en wat eventuele struikelblokken en kansen kunnen zijn.

Gerotech adviseert en coördineert

Door de ruime kennis van de ondergrondse Infra waarover Gerotech beschikt, is Gerotech in staat om u op de juiste wijze te adviseren voor verleggingen van uw kabels en/of leidingen. Gerotech verzorgt voor u de kabelcoördinatie binnen het project en behartigt hierin de belangen van alle stakeholders, zodat met alle aspecten, eisen en voorwaarden rekening wordt gehouden.

Voor het opstellen van projectovereenstemmingen, afhandeling van de kosten volgens de Nadeelcompensatieregeling, Telecomwet of overige provinciale en/of gemeentelijke regelingen, bent u bij Gerotech aan het juiste adres.

Detachering

Gerotech stelt arbeidskrachten ter beschikking om uw tijdelijke of langdurige capaciteitsproblemen op te lossen en/of ter ondersteuning van uw projecten.

Gerotech ondersteunt

Naast bovengenoemde diensten is Gerotech bekwaam om ondersteuning te bieden bij het verwerken van spoordata, het opstellen van een Project Specifieke Basislijst (PSB), objectenlijsten en bij het verwerken van ingewonnen data op de invulprofielen voor ProRail.

Tevens kan Gerotech u ondersteunen bij controles, terugmetingen en/of opleveringen waarbij u direct, ter plaatse, op de millimeter nauwkeurig, de vergelijking kunt zien tussen de as-built-tekening en de werkelijke situatie.